pršljenovi | Bolesti Zglobova
GeladrinkKliknite za besplatan poziv

  • Bosanski
  • Hrvatski
  • Serbian

pršljenovi

Bolest kičmenog stuba

Bolest kičmenog stuba je bolest modernog doba i direktna posledica modernog načina života. Svaki treći bolesnik u našim ambulantama se žali na bol u kičmi ( leđima ) ili u nogama, koji često potiče iz kičme. O bolesti možemo da govorima od trenutka kad se javi bol ili neki drugi oblik tegoba. Promene na kičmenom stubu u početku ne daju tegobe. Zbog toga je bitno što više znati o ovoj bolesti.

Dijagnostika i greške u lečenju kičmenog stuba

Kičma je stub Vašeg zdravlja. Ne dozvolite da Vam je iko leči, ako nije postavljena dijagnoza problema koji Vas muči.