Klinička studija o efikasnosti Geladrink-a | Bolesti Zglobova
GeladrinkKliknite za besplatan poziv

  • Bosanski
  • Hrvatski
  • Serbian

Klinička studija o efikasnosti Geladrink-a

Geladrink na Abstract kongresu (EULAR)

Klinička studija je sa Geladrinkom zbog svoje objektivnosti bila pozvana na Abstract kongres Evropske lige protiv reumatizma (EULAR) u Barseloni 2007.

GELADRINK Forte je trenutno jedini sveobuhvatni proizvod u svetu sa dejstvom koje je  potvrđeno kliničkom studijom po zahtevnim pravilima  “ medicine zasnovane na dokazima“ (Evidance Based Medicine) na čelu sa prof. MUDr. Karelom Pavelkom, DrSc, direktorem Instituta za reumatologiju u Pragu i predsednikom Reumatološke asocijacije Češke Republike.

Studija je obuhvatala 150 pacijenata sa osteoartrozom kolenovog zgloba (gonartritis) II i III stepena. Studija je protekla kao dvostruko slepa (kada ni lekar ni pacijent ne znaju da li se uzima efikasan preparat ili je placebo bez dejstva), randomizirana (prema slučajnom odabiru pacijenata uzetih iz kompjutera statističkog centra), kontrolisana placebom ( jedan od datih preparata je potpuno bez dejstva) i multicentrička ( studija sprovedena na više specijalizovanih radnih mesta u celoj Češkoj Republici pod nadzorom brojnih reumatologa akreditovanih od strane Reumatološke asocijacije za obavljanje kliničkih studija, i ovim se isključuje mogućnost ponavljanja grešaka).

Cela studija je bila objavljena u prestižnom stručnom časopisu ORTOPEDIJA. Zaključak ove precizne kliničke studije je potvrda da je GELADRINK Forte efikasan i bezbedan preparat, bez sporednih negativnih uticaja na organizam pacijenta. Celu studiju u časopisu ORTOPEDIJA (na češkom jeziku) imate ovde. (stranica se otvara u novom prozoru, dokument je u formatu pdf).

Obim smanjenja bola, kod pacijenata lečenih preparatom GELADRINK Forte 90 dana, je bio u opsegu kao pri korišćenju neselektivnih nesteroidnih antireumatika ( neselektivni NSA su ibuprofen, diclofenac, naproxen, indometacin, proxikam), ali bez gastrointestinalnih i kardiovaskularnih toksina.

Klinička studija je pokazala da GELADRINK Forte sa 95% verovatnoće smanjuje bolove u zglobovima, smanjuje potrošnju analgetika, i prema biohemijskim parametrima prati nivoe pyridinolina i deoxypyridinolina u mokraći, može se očekivati i uticaj na smanjenje degradacije i regeneracije kolagena formirajućeg vezivnog tkiva zglobnog sistema.

Geladrink efekti

Naučno objašnjenje dejstva kombinovanog kolagenog artronutraceutika GELADRINK Forte daje nam mogućnost jasnog izbora između zaista efikasnog preparata za zaštitu i regeneraciju zglobova i pokretnih organa, i između preparata koji ove objektivne dokaze nemaju.

Dokaz o stručnosti i objektivnosti kliničke studije sa GELADRINK Forte-om je  usvajanje rezimea kliničke studije na ABSTRACT međunarodnom kongresu Evropske lige protiv reumatizma (EULAR), koji je održan u Barseloni u junu 2007.

Prevod kompletne kliničke studije:
Dvostruko slepo, randomizovano, placebom kontrolisano, multicentrično ispitivanje sa potvrđenim delovanjem sredstva Geladrink Forte kod pacijenata sa osteoartrozom kolena.”