Fizikalna medicina | Bolesti Zglobova
GeladrinkKliknite za besplatan poziv

  • Bosanski
  • Hrvatski
  • Serbian

Fizikalna medicina

Povrede ramena

Povreda ramena je česta pojava u svakodnevici. S obzirom na složenost anatomske strukture ramenog zgloba kao i na višestruke funkcije vratno-ramenog pojasa uzrok bola može biti višestruk.
Nije nam cilj da sa ovim tekstom zamenimo lekare već suprotno, želja nam je da vam skrenemo pažnju da se ne lečite sami i po savetu komšija i prijatelja već da lečenje prepustite stručnjacima.

Povrede meniskusa

Pri oštećenju meniskusa javljaju se bol u zglobu, koleno može da se uklješti ili kleca, može se čuti krckanje i javiti otok. Povreda meniskusa kolena je najčešća povreda u sportsko - medicinskoj praksi.

Zadnji ukršteni ligament ( LCP - ligamentum cruciatum posterior )

Zadnji ukršteni ligament  ( LCP - ligamentum cruciatum posterior ) je čvršći po strukturi od prednjeg ukrštenog ligamenta, a povreda ovog ligamenta nastaje najčešće forsiranom spoljnom rotacijom butne kosti ( femura ) sa istovremeno fiksiranim stopalom i kolenom u fleksiji (blago savijeno koleno).

Najčešće povređivani ligament - LCA (prednji ukršteni ligament)

Nagla promena smera pri trčanju, usporavanje, doskok i slično često imaju za posledicu kidanje ( rupturu ) prednjeg ukrštenog ligamenta. Ova povreda često je udružena sa povredama drugih delova kolena tj. drugih  ligamenata ili same zglobne kapsule ili meniskusa ili hrskavice. Pri povređivanju ligamenta se može čuti zvuk koji podseća na lomljenje štapića.

Dijagnostika i greške u lečenju kičmenog stuba

Kičma je stub Vašeg zdravlja. Ne dozvolite da Vam je iko leči, ako nije postavljena dijagnoza problema koji Vas muči.

Najčešće greške pri dijagnostikovanju i lečenju sportskih povreda

Stanje u oblasti brige o zdravlju sportista je katastrofalno, može se reći čak i kriminalno, a razlozi su višestruki.